Voorwaarden

Algemene informatie en voorwaarden

Overeenkomst
Voor alle lessen bij Eller wordt een overeenkomst getekend. Aanpassingen in het contract worden op de website gemeld. Vragen over de overeenkomst kunnen natuurlijk altijd worden gesteld, per e-mail, telefoon of in de lessen.

Identiteit en administratie (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De leerling verstrekt een kopie van paspoort of ander geldig identiteitsbewijs, een e-mail adres, en een telefoonnummer waarop je makkelijk te bereiken bent.

Deze, en andere persoonsgegevens zullen alleen door Eller gebruikt worden ten behoeve van de lessen en niet worden doorgespeeld aan derden, zonder toestemming. Bankgegevens zullen alleen worden gebruikt tbv incasso’s. Leerling heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Gegevens worden in de cloud bewaard en zijn alleen toegankelijk voor Eller. 

Lestijden en -data.
Lessen worden op vaste dagen gegeven, of bij uitzondering op afspraak.

Lessen  kunnen in- of uitlopen, wat kan betekenen dat de afgesproken lestijden iets in tijd kunnen verschuiven. Afgesproken lessen kunnen niet worden geannuleerd door een leerling. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van van de met hem/haar afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen worden niet ingehaald. Bij verzuim van Eller wordt deze les ingehaald of vervangen.

De vaste lesdagen en eventuele ‘vrije weken’ staan op de website en worden als pdf gemaild. Losse vrije dagen, zoals Pinksteren, Sinterklaas, Koninginnedag, Hemelvaartsdag en/of Pasen gaan altijd door, tenzij expliciet gemeld.

Betaling
Betaling geschiedt contant, of per automatisch incasso. Meer vragen over de betalingen: ga naar de contactpagina en stuur een mailtje. 

Lesmaterialen
De leerling verklaart dat hij/zij voldoende mogelijkheid heeft om te oefenen, beschikt over de juiste lesmaterialen, zoals een gitaar, lesboek (indien nodig), een map met insteekbladen en heeft beschikking over een computer met internet en e-mailadres en mogelijkheid om muziek daarop af te spelen (bij voorkeur geen laptop speakers, maar iets beters). Ook is het verplicht om een (bij voorkeur betaald) account te hebben bij Spotify, Apple Music of een soortgelijke streaming audio dienst.

Opzegging
Opzeggen van de lessen gebeurt schriftelijk of per e-mail en moet worden bevestigd door Eller (schriftelijk of per e-mail). De opzegtermijn is twee maanden, vanaf de bevestiging tot twee maanden daarna. Tot die tijd heeft de leerling recht op de lessen, zoals eerder afgesproken en ook de betaling gaat door totdat de opzegtermijn is afgelopen.

Meer informatie
Klik op één van de bovenstaande menu’s voor meer informatie of stuur een mailtje via de contactpagina.